Våra kunder säger:

“For 10 years, we have enjoyed MBP’s well-working, tailor-made by-product solutions for feed applications.”

Joaquín Gajardo, General Manager, Triogroup, Chile

“In 2014 we have received prompt and competent help with legal compliance issues and sales solutions for our rising Omega-3 by-product volumes. We look forward to continue our cooperation in 2015.”

Daniele Polettini, Supply Chain Director, KD Pharma, Germany

 

 

Om MBP

 

Vision

MBPs vision beskriver vad vi vill åstadkomma:

”Vi vill kunna erbjuda den bästa och mest nyskapande hanteringen av biologiska biprodukter”

Mission
MBPs mål beskriver hur vi ska uppnå vår vision:

“Vi vill vara förstahandsvalet för de industrier som hanterar eller vill hantera biologiska biprodukter, genom att leverera skräddarsydda lösningar med hjälp av vår personals och vårt företags skicklighet och kompetens.”

Vi vill uppnå detta genom att arbeta och samarbeta med våra olika affärspartner.

MedarbetareLeverantörerKunder

 • Utvecklasför att ständigt förbättra oss inom alla områden (iteration och synergi)
 • Vara öppna och ärliga i alla situationer
 • Ta ansvar för beslut och för att se till att genomföra uppgifter

Biproduktkonceptet
MBP tillhandahåller tjänster för biproduktinsamling hos ett antal företag och industrier. Biprodukterna finns huvudsakligen inom fett- och olja, men fasta produkter och pulver hanteras också länge leverantörerna hanterar biologiska råmaterial. MBP tillhandahåller fokus, expertis och funktioner för industrier som föredrar att fokusera sina huvudprodukter. Du kan själv utforska MBPs tjänster inom biproduktinsamling.
MBP specialiserar sig att hitta optimala marknader för biprodukter. Genom djup produktkunskap och kunnande om tekniska krav råmaterial inom olika områden och applikationer får MBP möjlighet att erbjuda våra kunder miljömässigt hållbara och kostnadseffektiva produkter och råmaterialsubstitut. MBP marknadsför produkter inom följande områden: biobränsle, tekniska oljor, djurfoder, gödningsmedel och substrat för anaerobisk nedbrytning.
Allt detta mynnar i vad vi kallar en ”Win-Win-Win situation”. ”Win” för tillverkaren som får ett bättre totalpris för sin biprodukt. ”Win” för kunden, som får ett alternativt råmaterial till ett lägre pris. Och ”Win” för miljön när biprodukter återvinns och används bästa sätt. Detta är formeln som ligger till grund för MBPs vinnande koncept

 

Ägarskap
MBP Group ägs till 100% av anställda i företaget, ett faktum som gör MBP till en stabil partner för kunder och leverantörer. Man behåller kompetens inom företaget och de anställda känner att de själva utgör MBP som företag. Det är MBPs policy att nyckelanställda erbjuds aktier i företaget.
Ledning

 • Grundare, Partner, CEO och Affärsutvecklare: David Magnussen, M.Sc., född 1965. Dansk medborgare, bor i Schweiz. David grundade företaget 1999 efter 7 år inom branschen för djurfoderutvinning från biprodukter. Det är Davids passion att arbeta för att företaget ska växa genom att oavbrutet sträva efter att generera mer värde för leverantörer och kunder som använder sig av MBPs tjänster. Som affärsutvecklare träffar David leverantörer över hela världen för att sätta sig in i deras verksamhet och addera värde till deras biproduktströmmar.
   
 • COO, Säljchef och Partner: Jens  Søgaard Jacobsen, M.Sc, och MBA, född 1965. Dansk medborgare, bor i Schweiz. Jens anslöt till MBP 2002 och ar sedan dess arbetat inom de flesta områden i företaget innan han antog sin nuvarande befattning där han styr över försäljningen inom våra huvudsakliga marknader. Jens har erfarenhet från jordbruk,  automotive, IT och management consulting och använder sin kunskap från dessa branscher till att förstå MBPs kunders behov inom olika områden och till att generera vinnande affärsförslag till kunder såväl som till leverantörer.

Styrelsen

Styrelsen, bestående av Helen Sainsbury, Rolf Lanne, Jens Jacobsen och David Magnussen, samlas varje kvartal för att diskutera och besluta om strategiska affärsuppgörelser  och långsiktiga investeringar.

Historien om MBP

 • MBP grundades 1999 i Danmark av David Magnussen och Fayrefield Foodtech Scandinavia A/S, ett dotterbolag till Fayrefield Foods, ett företag inom mejeribranschen i UK. Det initiala målet var att tillhandahålla lösningar för att göra om mejeriprodukter till djurfoder och annan användning utanför livsmedelsindustrin för människor. De första kunderna bestod av multinationella företag som Nestlé och Arla Foods.
 • En vändpunkt kom 2002 när MBP startade ett systerbolag i Nederländerna som huvudsakligen fokuserade på oljor och fetter för biobränsle och tekniska användningsområden. Redan första året byggdes en tankterminal för konsolidering och rengöring av oljor och fetter i den holländska hamnen Flusching. Efterfrågan på flytande biobränsle var hög och kundrelationer i Skandinavien, Storbritannien liksom i Belgien och Nederländerna utvecklades. Den höga efterfrågan gjorde att företaget började se sig om efter nya leverantörer och företaget blev en pionjär inom leverans av palmolja från Asien. MBP sålde det holländska bolaget i ett utköp av ledningen 2004 med syfte att åter fokusera på det grundläggande konceptet för affärsverksamheten kring biprodukter, men denna gång med mer koncentration på flytande olja och fett.
 • Under perioden 2004-2006 expanderade MBP geografiskt i Europa. Företaget satte upp ett huvudkontor i Schweiz, köpte den svenska UCO-uppsamlaren Sveprol AB i Norrköping, köpte det nedstängda Arizona Chemicals fabrik i Greåker, Norge, och satte samtidigt upp ett säljkontor i Storbritannien. Denna internationella utbredning möjliggjorde för MBP att utveckla en bred förståelse för lokala utmaningar samt gynnsamma relationer med leverantörer och kunder.
 • MBP omorganiserades 2008 och Erlend Waade anslöt till David Magnussen och Jens  Søgaard Jacobsen som partner och huvudsakliga aktieägare i företaget. En ny strategi  las upp där man identifierade områden och affärsmål, en strategi som fortfarande gäller och reflekteras på den nuvarande hemsidan.
 • In 2008-2011 MBP has expanded further geographically by setting up new offices in Lithuania, Argentina, Italy, Canada, Indonesia and the Netherlands. Detta har gjort det möjligt för MBP att samarbeta med strategiska partners leverantörssidan med närhet till de lokala fabrikerna samt att upprätta direktkontakt med nya leverantörer och kunder. Tanklagerkapaciteten för flytande oljor inom Skandinavien har växt till mer än 20.000 m3. Under samma period har MBP använt resurser till att omorganisera och förbättra interna processer och system.
 • MBPs affärskoncept och unika tjänster är nyckeln till vår tidigare och nuvarande framgång. En tvåsiffrig tillväxt under många år har medfört att MBP har nått en årlig volym på mer än 130.000 ton och en förväntad omsättning på  75 MEUR under 2011 med 55 anställda. Vår tidigare framgång och erfarenhet i tillägg till vår unika expertis utgör en stabil plattform för fortsatt god service till nya och gamla leverantörer och kunder.

Medlemskap i organisationer:
Genom vårt medlemskap i följande professionella branschorganistioner stödjer MBP kunnande och utbildning inom området för våra olika verksamhetsområden:

 

Business Contact:

För mer information
om MBP ring
+46 11 611 55
eller fyll i formuläret:

Business Contact