Våra kunder säger:

“For 10 years, we have enjoyed MBP’s well-working, tailor-made by-product solutions for feed applications.”

Joaquín Gajardo, General Manager, Triogroup, Chile

“In 2014 we have received prompt and competent help with legal compliance issues and sales solutions for our rising Omega-3 by-product volumes. We look forward to continue our cooperation in 2015.”

Daniele Polettini, Supply Chain Director, KD Pharma, Germany

 

 

MBPs hållbarhetspolicy

MBPs hållbarhetspolicy, som den godkändes av styrelsen i juni 2008, lyder som följande:
“Denna hållbarhets-policy gäller samtliga bolag som ingår i Modern By-Products Group. Att arbeta för miljön har varit en del av den ideologiska ryggraden inom Modern By-Products ända sedan företaget grundades 1999 och fram till idag. Inom Modern By-Products är vi stolta över att hitta produkter som normalt ses som avfall eller biprodukter från produktionen. Genom att ha insikt i dessa biprodukters potential kan vi se till att de används på ett optimalt sätt. Genom detta reducerar vi inte bara avfallet som samhället producerar; vi reducerar också konsumtionen av primärt råmaterial, eftersom våra biproduktbaserade produkter ofta ersätter primärt råmaterial. Hållbarhets-policyn inom Modern By-Products Group utgörs av t ex följande:

 • Genom våra affärer ska vi alltid sträva efter att addera värde till avfall och biprodukter för att reducera den negativa påverkan som dessa strömmar har genom olika typer av avyttring av avfall. På samma gång ska vi reducera konsumtionen av primära resurser genom att ersätta primärt råmaterial med värdeadderande biprodukter.
 • Vi prioriterar god avfallshantering och bevarandet av naturliga resurser för att bidra till ett hålllbart samhälle.
 • Vi ska alltid följa de miljömässiga kraven som satts upp genom gällande lagstiftning och regler.
 • Miljöarbete är en integrerad del av vårt dagliga arbete.
 • Vårt miljömässiga sätt att styra företaget leder till ett sätt att arbeta där vi ständigt strävar efter att utveckla och förbättra oss själva.
 • Vi arbetar för att våra anställda, kunder och leverantörer ska vara medvetna om generella miljömässiga problem och de problem som specifikt uppstår kring de produkter vi tillverkar.
 • Vår produktutveckling strävar efter att se produkten utifrån perspektivet av dess hela livscykel och att söka lösningar med låg påverkan på miljön.
 • Vi tar också hänsyn till de miljömässiga aspekterna när vi investerar i produktionsutrustning och produktionsmetoder.

RSB Roundtable on Sustainable Biomaterial

I augusti 2014 blev MBP även certifierad av SCS Global Services enligt RSB, "Roundtable for Sustainable Biomaterials" (RED frivilligt system).

RSB certifikat 

ISCC certifikat

MBPs miljöarbete:Under 2012 erhöll MBP en ISO 14001-certifiering, vilken utgör ett ramverk för vårt omfattande miljöhanteringssystem.

ISO-certifiering för kvalitet och miljömanagementsystem

MBPs miljöpolicy som godkändes av MBPs styrelse den 23 juli 2013:

MBP Group vill vara ledande inom innovativ hantering av biologiska bi-produkter. Vi är medvetna om att vår verksamhet kan inverka miljön. Därför är det av största vikt att alla inblandade parter, både internt eller externt inom organisationen, samarbetar för att både känna till och reducera vår miljöpåverkan.

För att uppfylla dessa krav förbinder sig därför MBP Group till följande:

 • Att styra vår verksamhet ett sätt som tar hänsyn till behov och krav från människor och omgivning.
 • Att i möljigaste praktiska mån använda rätt teknologi för att utveckla sunda miljövänliga och miljömedvetna metoder för att tillhandahålla våra tjänster.
 • Att integrera miljövänliga frågor i vårt beslutstagande, samtidigt som en medvetenhet finns att affärsmässiga frågor kan påverka slutgiltiga beslut.
 • I möjligaste praktiska mån minska eller helt utesluta föroreningar.
 • Att kontinuerligt arbeta för att hitta sätt att förbättra vår verksamhet och reducera vår miljömässiga påverkan.
 • Att utbilda vår personal i miljömedvetna arbetsmetoder, att alla obereonde av roll inom företaget, känner ansvar för att skydda miljön.
 • Att säkerställa att relevant miljölagstiftning och andra krav vår verksamhet följs.
 • Att fastställa och uppnå våra miljömässiga målsättningar.

Konkreta kortsiktiga mål är:

 • Norge: Minska antalet klagomål från grannar, orsakade av lukt, ner till noll under 2015.
 • Danmark: Minska energiåtgången för uppvärmning med 10% från 2014 till 2015.
 • SverigeUtvärdering och implementering av automatisk farvändere.
 • Schweiz: Att åtminstone 50% av MBPs biobränsleförsäljning (i kvantitet) är hållbar enligt EUs direktiv om förnybar energi, och har en växthusgasbesparing på minst 50%.
   

 

Business Contact:

om MBP ring:
+46 11 611 55
eller fyll i formuläret:

Business Contact