Vores kunder siger:

“For 10 years, we have enjoyed MBP’s well-working, tailor-made by-product solutions for feed applications.”

Joaquín Gajardo, General Manager, Triogroup, Chile

“In 2014 we have received prompt and competent help with legal compliance issues and sales solutions for our rising Omega-3 by-product volumes. We look forward to continue our cooperation in 2015.”

Daniele Polettini, Supply Chain Director, KD Pharma, Germany

 

 

MBPs bæredygtighedspolitik

MBPs bæredygtighedspolitik blev vedtaget af bestyrelsen i Juni 2008 og lyder således:
"Denne bæredygtighedspolitik er gældende for alle selskaber i MBP Gruppen. Miljøvenligt arbejde har været en del af Modern By-products DNA lige siden grundlæggelsen af selskabet i 1999 og frem til i dag. I Modern By-products er vi stolte over at identificere produkter der normalt betragtes som affald eller biprodukter fra produktioner og ved at forstå potentialet af det enkelte biprodukt sikrer vi en optimal anvendelse. Idet vi gør dette, reducerer vi ikke bare mængden af affald i samfundet, men vi reducerer også forbruget af primære råvarer, idet vore produkter baserede på biprodukter ofte substituerer primære råvarer. MBP Gruppens bæredygtighedspolitik er dækket af den følgende ikke-fuldstændige liste:

 • Gennem vore aktiviteter stræber vi efter at tilføre værdi til affald og biprodukter for at reducere den negative virkning som disse strømme kunne have ved at blive kastet på lossepladsen eller anden form for bortskaffelse. Samtidig reducerer vi forbruget af primære ressourcer ved at substituere primære råvarer med biprodukter.
 • Vi prioriterer bevarelse af naturressourcer for at bidrage til et bæredygtigt samfund.
 • Vi overholder altid som et minimum de miljøkrav som kræves af gældende lovgivning og regler.
 • Miljøarbejder er en integreret og naturlig del af vort daglige arbejde.
 • Vores Miljøstyringssystem betyder, at vi løbende stræber efter at udvikle og forbedre os.
 • Vi bestræber os på at gøre medarbejdere, kunder og leverandører opmærksomme på generelle miljøforhold såvel som særlige miljøforhold som relaterer sig til de produkter vi leverer.
 • I vores produktudvikling ser vi vore produkter ud fra hele deres livscyklus og vi søger løsninger med lav miljøbelastning.
 • Vi tager miljøaspekterne med i betragtning, når vi investerer i produktionsudstyr og produktionsmetoder."

RSB Roundtable on Sustainable Biomaterial

I august 2014 blev MBP også certificeret af SCS Global Services i henhold til RSB, "Roundtable for Sustainable Biomaterials" (RED frivillig ordning).

RSB certifikat

ISCC certifikat

MBP’s miljøarbejde
i 2012 opnåede MBP en ISO 14001 certificering, der er basis for vores videre system for miljøstyring.

ISO ISO-certificering for kvalitets- og miljømanagementsystemer

MBP’s Miljøpolitik, som den blev besluttet af MBP’s bestyrelse den 22. maj 2013:

MBP Group ønsker at være førende i innovativ management af biologiske biprodukter. Vi er klar over, at driften af vores forretning kan påvirke miljøet. Derfor er det nødvendigt at alle involverede parter, både indenfor og udenfor vores organisation, gør en indsats for både at erkende og reducere den påvirkning vores virke måtte have.

For at dette, har vi i MBP forpligtet os til følgende udsagn:

 • At drive vores virksomhed en måde, der tager hensyn til mennesker og det nærliggende miljø har.
 • At bruge den rigtige teknologi til at udvikle sunde miljørigtige måder at tilbyde vores ydelser .
 • At inddrage miljøhensyn i beslutningsprocesserne med bevidsthed om, at forretningshensyn også spiller en rolle for beslutningerne.
 • At reducere eller eliminere forurening, hvor det er praktisk muligt.
 • At konstant søge måder, hvorpå vi kan styrke vores forretning, samtidigt med vi reducerer vores miljøpåvirkning
 • At uddanne og træne vores medarbejdere i brugen af miljørigtige arbejdsmetoder i erkendelse af at uafhængigt af medarbejderens rolle, er alle ansvarlige for at miljøet beskyttes.
 • At sikre overholdelse med relevante miljølovgivninger og andre krav, der stilles til vores virksomhed.
 • At sætte og vores miljømål og delmål.

Konkrete kortsigtede miljømål er:

 • Norge: Begrænsning af naboklager grund af lugt til nul i 2015.
 • Danmark: Reducering af energiforbruget til opvarmning med 10 % i perioden 2014 – 2015.
 • Sverige System for automatiseret tøndevender skal evalueres og gennemføres.
 • Schweiz: At mindst 50% af MBP biobrændstof salget (i mængde) er bæredygtigt i henhold til EU direktiv om vedvarende energi, og har en  drivhusgasemission på minimum 50%.
   

 

Business Contact:

Business Contact